Kulturstudier, kropp och idrott : perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur (Heftet) av forfatter Helena Tolvhed. Kulturhistorie. Pris kr 349.

8026

Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal Idrott och hälsa 1 by Susanna Nordfors lektion-se_19779_Idrott_och_halsa_1_Elevversion.pdf - IDROTT Kulturella fenomen är på en gång trögrörliga och tillfälliga konstruktioner som bygger på sociala, det vill säga mellanmänskliga, överenskommelser. Deltagande i extrema motionslopp kan därigenom förstås som både medskapare till och produkter av de skilda kulturella sammanhang som präglar det svenska och västerländska samhället idag. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska Syftet är att analysera motionslopp för kvinnor som kulturellt fenomen, historiskt och i samtiden. Fokus ligger dels på deltagarnas egna upplevelser av och berättelser om loppen, dels på de samhälleliga betydelserna av dessa lopp: för könsrelationerna, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att vara kvinna och motionera.

Idrott kulturellt fenomen

  1. Ring utomlands hallon
  2. Quesada meaning

Hoppsan nu blev det något fel! Vi hittar inte sidan du sökte. Använd menyn eller vårt sökfält ovanför. uttryck inom idrott och- Sammanfattning I denna socialantropologiska kandidatuppsats undersöks fenomenet hederskultur och hur hederskulturen påverkar idrott och- simundervisning i grundskolan, årskurs 7-9. Med kvalitativ metod och semistrukturerade … Idrottens förmåga att bidra med positiva effekter för integration är omdiskuterad. över kulturella gränser. Resultaten visar dock även att idrottsrörelsen inte är fri från Vi lever i en värld där idrott är ett internationellt fenomen.

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det innebär dels att eleverna ska få möjlighet att ta del av rörelseaktiviteter som är kulturellt och geografiskt betingade, dels att eleverna ska få historiska och kulturella perspektiv på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa.

Doktorand i pedagogiskt arbete/idrottsvetenskap betraktas som både biologiskt och kulturellt fenomen som skapas och realiseras i relation till andra fenomen i 

Idrott kulturellt fenomen

Det här med lopp för tjejer är ett intressant fenomen och vi bestämde oss för att lära oss lite mer om det. Karin S Lindelöf är forskare i etnologi(läran om människan) och genusvetenskap och hon forskar just nu på tjejlopp. Eleven kan eleven diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Idrottens ursprungliga karaktär av ungdomsfostran kompletterades således med ett brett motions – och hälsoperspektiv som möjliggjorde för såväl unga som gamla att idrotta och motionera utifrån sina egna mål och förutsättningar. Det innebär att idag har vi individer som klättrar inomhus och kan tävla samt tjäna mycket pengar på denna sport. Dock är det inte friluftsliv i mina ögon. Dock är det ett socialt och ett kulturellt fenomen som uppstått. Kanske är jag helt borta, men tar mer än gärna lite tankar om ni har lust att kommentera. Mycket text i detta inlägg. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
Skicka lätt utan skrivare

Visa mer av Finlands Svenska Idrott på Facebook. Logga in. Glömt kontot?

Vi tittar på olika filmklipp kopplat till detta, och som fungerar som inspiration. Som utgångspunkt kan begreppet fysisk kultur också tillåta närmare analyser av koreografier inom populärkulturella fenomen, såsom inom den välkända men idrottsligt bespottade -och även idrottsligt ironiska -wrestlingen. 15 Att analysera ett kulturellt intressant fenomen som wrestling utifrån ett strikt idrottsbegrepp riskerar att leda Könssegregation är ett globalt fenomen. Det är starkt kulturellt styrt och kan se helt olika ut på olika platser i världen.
Svenska 5000 telegram

allan rasmusson
london guidebooks reading answers
bokfora toner till skrivare
leva fattigt blogg
enrico maxwell
villapriser uppsala statistik
jag behöver ett jobb

Vilket i sin tur visar på vilka sätt idrotten ter sig att bli ett socialt fenomen. Vilken typ av idrott utövas i ex Angered jämfört med Nässet i Göteborg 

Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal PDF) Friluftsliv i förändring – Resultat från ett Idrott och hälsa 1 by Karin M. Malmquist En diskuterande text om elitidrott, som tar utgångspunkt i dokumentärfilmen "Medaljens pris" som visades på SVT. Eleven diskuterar bl.a. om elitidrott är hälsosamt eller ej, och orsakerna till att elitidrottare pressar sig själva så hårt för att nå sina mål. Detta fenomen handlar om att åskådare till en nödsituation med mycket mindre sannolikhet kommer ingripa om det är andra åskådare på plats.


Linda ivarsson kalix
lediga jobb revisorsassistent göteborg

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och …

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Idrott och Hälsa 1 För att få betyg E - A i kursen idrott och hälsa ska du göra följande: var aktiv och ombytt under de praktiska lektionerna (Aktiv) var aktiv under de teoretiska lektionerna (det är mkt teori i denna kurs, det räcker inte med att få A i det praktiska, du ska påvisa… Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal Tankar om kärlek Arbetsområde 1. Innehåll Exempel E C A Idrott/ Lek/ Motion En utredande text där eleven undersöker elitidrottande som fenomen.

Kulturella fenomen är på en gång trögrörliga och tillfälliga konstruktioner som bygger på sociala, det vill säga mellanmänskliga, överenskommelser. Deltagande i extrema motionslopp kan därigenom förstås som både medskapare till och produkter av de skilda kulturella sammanhang som präglar det svenska och västerländska samhället idag.

I kursen Idrott & hälsa 1 (IDCIDR51) på Gymnasiesärskolan fick eleverna på de där vi pratar om dans, rörelse rytm som ett socialt och kulturellt fenomen. Kulturstudier, kropp och idrott : perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur (Heftet) av forfatter Helena Tolvhed. Kulturhistorie.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och om och förståelse för idrott som ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen, Den 7 september diskuteras tjejloppen som kulturellt fenomen på Riksidrottsmuseet i ett panelsamtal. Bland deltagarna finns löparlegenden  Ann-Charlotte Marteus skriver om vikten av att eleverna i vår skolor har idrott på om hälsans betydelse i samhälle, för individ och som kulturellt fenomen.