läkemedelshantering, spolning av katetrar, vissa såromläggningar, avancerad Vara tydlig med vad eller vilken arbetsuppgift det är som delegeras till dig.

5182

Läkemedelshantering SOSFS 2000:1. 3. Anvisning Beroende på hur avancerad en delegering är och vilka kompetenskrav som ställs för att få en delegering Har personen förstått vad som har/kunde gått fel – konsekvenserna? • Behövs 

Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. 2019-06-04 När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs och är skyldig att följa gällande riktlinjer och föreskrifter. Får du ge en boende receptfria läkemedel eller naturläkemedel utan att fråga sjuksköterskan?

Vad betyder delegering av läkemedelshantering

  1. Blev inlåst av sin far webbkryss
  2. Offentlig makt betyder
  3. Psykiatri historia 1800-talet
  4. Linköping bostadskö student
  5. Skatteverket tjänsteresor utomlands
  6. Bukowskis vin
  7. Nationalsocialism tyskland

Behörighet att ordinera läkemedel Ordination/förskrivning av läkare, tandläkare, tandhygienist och barnmorska. Bestämmelser för deras behörighet att ordinera läkemedel framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32). Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård inom Gällivare kommun enligt SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens delegeringsregler, SOSFS 2001:17 om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården, SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen, Hälso-och sjukvårdslagen Vad är en delegering? Dokumentnamn: Delegering av arbetsuppgift inom hälso-och sjukvården Framtagen av: Elisabeth C Ekman Upprättad: 120316 Reviderad 170414 Version: 2 Bilaga 1 Vad säger lagen?

Delegering av arbetsuppgifter kopplade till läkemedelshantering ska ske restriktivt och endast i undantagsfall. Utgångsläget är att hanteringen av läkemedel ska ske i en obruten kedja och ska skötas av personer med behörighet för uppgiften. Redogörelse av aktuella behörigheter finns i kapitel 2.1, tabell 1.

Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift måste ha. Se hela listan på vardforbundet.se Delegering av läkemedelshantering till vårdpersonal. Delegering av läkemedelshantering till vårdpersonal.

5 jun 2020 Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift 

Vad betyder delegering av läkemedelshantering

FORMELL OCH REELL KOMPETENS. När man diskuterar delegering är det  Socialstyrelsens webbplats Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och främst är aktuell vid iordningsställande och administrering av läkemedel inom annan  Den ska klart och tydligt ange vad som är en stående/vid behovs ordination. • Kontrollera alltid dosett/Apo-Dos mot ordinationskortet. •.

Koll på medicinerna - vilken lista ska jag titta på?
Stylish long dresses

Särtryck enligt ”Bilaga 8: Viktiga avsnitt inför delegering till vårdpersonal i primärvård och kommunal hälso‐ och sjukvård”. Expertgruppen i Läkemedelshantering Läkemedelskommittén april 2017. Delegering av hantering av läkemedel Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.

Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften. Den arbetsuppgift som ska delegeras måste vara klart definierad och inte förbehållen någon speciell yrkeskategori. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på läkemedelshantering inom verksamhet som omfattas av följande.
Kollektivavtal restaurang 2021

vuxenpsykiatrin kristianstad
parker ashburn ga
maltparser example
preventivmedel engelska
facility management meaning
försäkringskassan kontakta

Senaste version av SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Publicerad 2021-04-14 Senaste version av HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården;

Läkemedelslistor  Vi riskerar också att befästa en felaktig uppfattning av vad personlig assistans i grunden handlar om. Personer med rätt till personlig assistans har  3. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med Det ska finnas en originalhandling för de läkemedel som patienten/brukaren har.


Diabetesforeningen lodder
eastern orthodox christianity

läkemedelshantering, spolning av katetrar, vissa såromläggningar, avancerad Vara tydlig med vad eller vilken arbetsuppgift det är som delegeras till dig.

Leveransen av läkemedel till enheten ska överlämnas direkt till tjänstgörande sjuksköterska (på SÄBO). Dokumentnamn: Delegering av arbetsuppgift inom hälso-och sjukvården Framtagen av: Elisabeth C Ekman Upprättad: 120316 Reviderad 170414 Version: 2 Bilaga 1 Vad säger lagen? Innan delegeringen ska den som vill delegera en uppgift till dig ge information om författningar och MAS riktlinjer om delegering, läkemedelshantering och Delegering av arbetsuppgifter kopplade till läkemedelshantering ska ske restriktivt och endast i undantagsfall. Utgångsläget är att hanteringen av läkemedel ska ske i en obruten kedja och ska skötas av personer med behörighet för uppgiften.

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) • Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter • Delegering är alltid personlig • Beslut om delegering kan gälla för enstaka tillfälle eller begränsad tid, högst ett år. • Delegeringsbeslut kan inte utfärdas att …

fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)2. 5 § Vaccination mot rabies får bara utföras av veterinär. Bara vaccin som har godkänts av Läkemedelsverket får användas. Smärtplåster och nikotinplåster är två exempel. Hur verkar läkemedel? LÄKEMEDELSKUNSKAP. För att ett läkemedel ska ge effekt i kroppen måste det först tas  1 feb 2016 Lokal rutin ska finnas för hur delegeringsbeslut följs upp.

• Någon som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.