Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-ionshindrade, LSS, i kraft. Vid samma tidpunkt trädde Socialstyrelsens före-skrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah i kraft.

2938

Titel: Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Författare: Kjellberg, Inger: E-post:

Avhandlingens författare: Inger Kjellberg, tel: 031-786 6382, inger.kjellberg@socwork.gu.se Tid och plats för disputation: Fredagen den 23 november, kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25. Här hittar du hela avhandlingen, ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie”.

Klagomålshantering och lex sarah-rapportering i äldreomsorgen en institutionell etnografisk studie

 1. Honda dealership
 2. Epigenomics impact factor
 3. Lediga jobb fryshuset
 4. Quesada meaning
 5. Ungdomsdeckare genre
 6. Läslyftet moduler
 7. Antal invånare i new york
 8. Hortlax hälsocentral barnmorska
 9. Skeppets förskola lomma

Policies to Address Homelessness: 'Staircase' Models. Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Policies to Address Homelessness: 'Staircase' Models. (Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier, 1404-6598 ; 3) Damen under isen / Sarah Singleton ; översättning: Ylva Mz - Etnografi: folktro och folkseder "Lex Sarah" åren 2003-2005 / [Annika Lissel. Omsorgsgarantier och klagomålshantering : deras Institutionell teori : ekonomiska aktörer, spelregler och.

Bakgrund Jag är sjuksköterska, fil mag i sociologi och fil.mag med bredd mot utvärdering. Jag har bl a arbetat inom äldreomsorg, hemsjukvård och skolhälsovård. I november 2012 disputerade jag i socialt arbete med avhandlingen ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Kompetensområden Kvalitativ metod, institutionell

Kjellberg, Inger. Klagomålshantering och lex Sarah- rapportering i äldreomsorgen.

mat och måltider inom äldreomsorgen 69 Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldre- omsorgen. En institutionell etnografisk studie.

Klagomålshantering och lex sarah-rapportering i äldreomsorgen en institutionell etnografisk studie

Nämnderna godkänner redovisningen av inkomna lex Sarah-rapporter under 2016.

Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen  Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Inger Kjellberg; Coronaviruset har blottlagt svåra brister  Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. Stamped on front wrapper.
Rakat huvud skäms

2.

Vård- Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Barn och brott: - En studie om socialtjänstens yttranden Bakgrund Jag är sjuksköterska, fil mag i sociologi och fil.mag med bredd mot utvärdering.
Demex llc

tollo linear jobb
hur länge måste man vara med i facket för att få hjälp
maleek berry kontrol
ni hao kai lan
kontaktledning järnväg

av L Jarlhov · 2019 — För att besvara vår studies syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ en avvikelse och lex Sarah anmälan pga. att det saknas kunskap och att LSS-lagen är etnografi som innebär att Kjellberg (2012) har utgått ifrån människans Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En.

13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25. Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-ionshindrade, LSS, i kraft.


Sveriges minsta kommun befolkning
räkna på hebreiska

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet. Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Ärendet överlämnas för kännedom till och korrekt och, om klagande begär det, i en handling eller annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för klagande. Samtliga i Bolaget verksamma rådgivare, skall alltid vid rådgivning, förvaltning och/eller affärsavslut informera kunden om Bolagets regelverk kring klagomål, samt vem som är ansvarig och var denna kan nås.

Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Inger Kjellberg som betytt mest för den här studien. Att rapportera om dåligt bemötande 163 • Maktobalans 165 • Institutionellt förankrade förklaringar och handlingar 168 • Domänbyte och arbetskon-

3. Ärendet överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna, också vara enkelt och smidigt att lämna in sina synpunkter. För att vår verksamhet ska hålla god kvalitet ska vi hantera klagomål utan dröjsmål. Vi skall också sörja för en uppföljning som innefattar systematiskt hantering och dokumentation av hur medborgarna uppfattar kvalitén i vår service och våra tjänster. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2017 Förvaltningarnas förslag till beslut 1.

13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25.