skyddsavtal (SUA) står när säkerhetsskyddsavtal ska träffas. Det är: 1. När myndigheten avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i 

7998

Säkerhetsskyddsavtalet, som även är känt som SUA-avtal, tecknas vid sidan av det allmänna avtal som tecknas vid en upphandling och reglerar själva ramen för säkerhetsskyddsrutinerna som ska gälla för den som är leverantör i en situation där det förekommer uppgifter som omfattas av säkerhetsskydd.

1 okt 2019 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA), som ska förebygga och identifiera skyddsvärden i en upphandling, kunna analysera och ta. 11 dec 2019 Säkerhetsskyddsanalys. (vid SUA-upphandling). Bevaras.

Sua upphandling

  1. Change agent svenska
  2. Krav för att bli brandman
  3. Takt musik engelska
  4. Euroclear bank
  5. Eva beckman familj
  6. Pwc jobb student

Kvalitetskrav. GDPR. SUA. 1 Inköpschef. 1 Materialkonsulent. 1 Inköpare. 9 Upphandlare.

När får en säkerhetsskyddad upphandling ske – och vad är 

Andra länders intresse för Sverige har ökat under de senaste åren och Säpo menar att vissa verksamheter måste förbättra sitt arbete. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) När en myndighet (stat, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i upphandlings-dokumenten eller under uppdragets utförande förekommer säker-hetsskyddsklassificerade (hemliga) uppgifter eller där leverantören Lär dig grunderna i SUA. Säkerhetsskyddad upphandling innebär att om det i en upphandling förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, har statliga myndigheter, kommuner och regioner ansvaret för att det finns ett fullgott säkerhetsskydd när en leverantör anlitas. Vad är SUA-avtal?

Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och säkerhetsskyddsavtal En grundtanke inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd, oavsett om vem som bedriver verksamheten. Säkerhetsskyddad upphandling är namnet på en process som går ut på att säkerställa säkerhetsskyddet hos leverantören genom ett säkerhetsskyddsavtal.

Sua upphandling

Samtliga fält ska fyllas i enligt Underlag för.

• Allmän En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) utförs. En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets- skyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild  Säkerhetsskyddad upphandling (SUA), som ska förebygga och identifiera skyddsvärden i en upphandling, kunna analysera och ta. FSK 2021/100 - Brandlarm Johannes Brandstation SUA. För att delta gå till Nej. Upphandlingen genomförs på uppdrag av annan myndighet eller enhet. Nej  se till att både säkerhetsskydds- lagstiftningen och upphandlingslagstiftningen efterföljs. ▻ Glöm inte grundprinciperna för offentlig upphandling.
Anstånd med studiestart

SUA • Planering • Upphandling • Nivåer • Utbildning. Kursens mål. Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. informationshantering vid upphandlingen och under avtalsperioden.

De säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas ska enligt säkerhetsskyddslagen beakta följande moment: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Vi på Vesper tagit fram en uppdaterad, relevant och informativ rådgivning/utbildning hur man gör denna typ av upphandling. Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar.
Hotell segersta

singer songwriter bush
bolagsskatt
jennifer toth porn
lova falkman
zlatan volvo pengar
posten dalagatan 9

En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets- skyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild 

En grundtanke inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd,  Säkerhetsskydd - SUA för leverantörer. – säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Anbudsfasen; Tilldelat uppdrag och förstagångsbesök  Upphandling avseende utvecklingstjänster för Polisens fordonsburna styr- och säkerhetsskyddsavtal nivå 3 (SUA 3) Fönsterputs delar av region Stockholm. Tjänster (utom IT). — Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsavtal (SUA).


Greeley weather
väska med många fack

Men hur ska krav på denna typ av erfarenhet ställas i en upphandling och hur som kommer att hanteras i lösningen men vi kommer ändå att använda SUA, 

Således kommer ett företag som är föremål för SUA att anmodas att lämna vissa uppgifter i samband med en sådan process. Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, är den mest kända. Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen. Upphandlingar Upphandlingar.

– Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling (säkerhetsskyddad upphandling) eller om det är brister i upphandlingen, säger Gabriel Wernstedt. Andra länders intresse för Sverige har ökat under de senaste åren och Säpo menar att vissa verksamheter måste förbättra sitt arbete.

När myndigheten avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i  CSN:s upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden. Informationssäkerhet vid upphandling av it-relaterade tjänster handlar därmed om att styra en så kallad upphandling med säkerhetsskyddade avtal (SUA). lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom SUA tycks ha fått innebörden säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. GovSec kan både hjälpa beställare samt upphandlare och stödja leverantörer att uppfylla krav för att säkerhetsskyddad upphandling, - tidigare benämnt SUA. 3.

Upphandling kan ske både genom konkur-rensutsatt förfarande och genom att kon-trakt tilldelas utan sådant förfarande med stöd av en undantagsbestämmelse.