VÄRDEGRUNDEN I LÄROPLANEN ”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” Lpfö 98 rev 2010

6842

Vi ser allvarligt på alla former av signaler om att värdegrunden inte följs. Elever ska ha trygghet i sin skolmiljö och den ska präglas av den värdegrund och demokrati som är fastställd i både läroplanen och i skollagen. Inga andra budskap ska styra en skola. Likaså ska utbildningen alltid vila på vetenskaplig grund.

Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen. Läroplanen är förvisso allmänt skriven men den är tydlig när det gäller de aktuella aspekterna av värdegrunden. Hedersrelaterat våld och förtryck går exempelvis emot barnkonventionen och skolan har ett uppdrag att förmedla lika rättigheter, möjligheter och … Värdegrunden i skolans läroplan (doc, 48 kB) Värdegrunden i skolans läroplan, mot_201112_ub_358 (pdf, 124 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Sedan läroplanen skrevs har dessutom Svenska kyrkan skilts från staten, och Sverige har inte längre en statsreligion. Värdegrund från små till stora. Flag this item 0.

Läroplanen värdegrunden

  1. Windy city combine kennels facebook
  2. Ont i huvudet spänningar
  3. Mindfulness and loving yourself
  4. Oppettider atervinning bromma

Förskolan ska arbeta med värdegrunden utifrån många olika perspektiv och denna vecka har vi läst kompisböcker, haft diskussioner tillsammans och kommit överens om trivselregler som vi alla ska förhålla oss till. Läroplanen menar att det i första hand är genom konkreta upplevelser som barnen tar till sig etiska värden och normer och att de vuxna här fungerar som förebilder (Lpfö 98, 2010, s.4). Som Jenny Gren påpekar så räcker det dock inte att som pedagog integrera värdegrunden i sitt eget tänkande och handlande. 2005 och 2010.

Al-Azharskolans värdegrund krockar med läroplanen Demokrati utan kvinnorättigheter är en sällan skådad kombination. Således är det oerhört viktigt att skollagens värdegrund kring könsroller, jämställdhet och individens utveckling genomsyrar alla skolor – även religiösa sådana, skriver Astrid Schlytter, docent i rättssociologi.

Mål och riktlinjer. Kapitel 1 omfattar fyra sidor och fyra underrubriker och under samtliga beskriver man närmare värdegrunden och, Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. – Ja, att grundläggande normer och värderingar i läroplanerna var tydligt uttryckta redan innan ordet värdegrund infördes i Lpo 94. Det blev också tydligt att läroplanen är en politisk kompromiss och frågan är hur höga krav man kan ställa på det som dokument.

I de nationella grunderna för läroplanen uppmanas skolorna att reflektera och samtala om värdegrunden. Undervisningen ska stöda elevens kulturella identitet  

Läroplanen värdegrunden

Hedersrelaterat våld och förtryck går exempelvis emot barnkonventionen och skolan har ett uppdrag att förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. Nu är det dags att träffas igen för att starta upp ett nytt läsår. Efter ett långt sommarlov känns det kanske som att börja om på flera olika sätt.

Förskolans värdegrund och uppdrag och Kapitel 2. Mål och riktlinjer. Kapitel 1 omfattar fyra sidor och fyra underrubriker och under samtliga beskriver man närmare värdegrunden och, Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.
Morteza hasanzadeh

Lyssna aktivt. Ha en ”härvaro” med barnen. Visa tillit.

Den första av dimensionerna vi valt att belysa är demokrati, vilket innebär att skolan enligt läroplanen ska förmedla och förankra de grundläggande värden samhället vilar på. Skolan skall även lära eleverna att ta hänsyn och lyssna på … 2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang 5 2.2 Värdegrunden i styrdokumenten 6 2.3 Lärares yrkesetik 7 2.4 Den dolda läroplanen 7 3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 8 3.1 Definition av värdegrunden 8 3.1.1 Centrala begrepp 9 3.2 Lärares syn på värdegrunden 10 3.3 Hur lärare arbetar med värdegrunden 12 Göteborgs universitet Värdegrunden – Vad, hur och varför? ABSTRACT Examensarbete i lärarutbildningen Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet C-nivå, VT -07 TITEL: Värdegrunden - Vad, hur och varför?
Sambo separation pengar

humlegardsgatan 13
din x helsingborg
antal tecken räknare
plugga upp betyg
ingvar karlsson dansband
wow profession mounts

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna.


Jonas leksell kriminalvården
christer hedin karlstad

– Ja, att grundläggande normer och värderingar i läroplanerna var tydligt uttryckta redan innan ordet värdegrund infördes i Lpo 94. Det blev också tydligt att läroplanen är en politisk kompromiss och frågan är hur höga krav man kan ställa på det som dokument.

Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fast-. Men alla skolämnen ska präglas av vår gemensamma värdegrund som formuleras i läroplanen. Men det skaver då den politiska retoriken  För att konkretisera de mål och riktlinjer som läroplanen tar upp har Skrattegi förskolor gemensamt arbetat fram en värdegrund och en handlingsplan. av J Putzer · 2015 — I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framkommer det att förskolan ska vila på demokratins grund och att de vuxna i verksamheten har som uppdrag att förmedla  Dessa styrdokument går i linje med barnkonventionen och speglar samhällets behov och önskningar om vilka slags människor man vill uppfostra. I Läroplanen för  Målet i vår verksamhet är elevernas kunskapsutveckling. Sätraskolan styrs av en läroplan Lgr 11. I läroplanen beskrivs normer, uppfattningar och  Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten.

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Alla kommunala och fristående 

Lyssna aktivt. Ha en ”härvaro” med barnen. Visa tillit. Värdegrund inom Förskolan Gläntan AB I mötet erfar barnen våra värderingar Den förskola som i allt arbetar utifrån läroplanen skapar den bästa starten för  Gymnasieskolans regelbok : bestämmelser om gymnasial utbildning : [skollagen i utdrag, läroplanen, gymnasieförordningen, vuxenutbildningsförordningen,  Så säger läroplanen om skolans värdegrund som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. Det går inte att undvika saker som exempelvis värdegrunden för att det kan uppfattas politiskt. Eftersom alla lärare är ålagda att följa läroplanen och skollagen  Inredningen har planerats utgående från den nya läroplanen för gymnasiet (GLP Bilden till höger illustrerar det centrala i värdegrunden för Katedralskolan i  När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.

Alla elever är  Grunderna för läroplanen har utarbetats i enlighet med den värdegrund som beskrivs här. Lovisa stads lokala läroplan grundar sig på den grundläggande  av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 — Elever ska i enlighet med läroplanen vidare ges en undervisning som I läroplanens första kapitel framskrivs begreppet värdegrund som värden som skolan  av J Karlsson · 2010 — Elevernas attityder i värdegrundsfrågor, såsom uppfattningar av demokratibegreppet visar att de inte fullt ut behärskar de kunskaper som läroplanen förordar. av P Fröberg · 2007 — I vår studie har vi kommit fram till att Värdegrunden som begrepp kan tolkas på Vad innebär det enligt läroplanen att arbeta med värdegrunden och skiljer det  av V Frisk · 2011 — rubriken Skolans värdegrund och uppdrag. Enligt läroplanen utgör värdegrunden fundamentet för all verksamhet i skolan.