Vidare behandlas speciella problem vid räkenskapsanalys av koncernredovisningen. Boken är avsedd att användas vid ekonomikurser på högskolenivå och 

5610

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt hantera de frågor som uppkommer vid upprättandet av externa redovisningshandlingar för koncerner - relatera dessa frågor till internationella redovisningsstandarder

Koncernredovisning – Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi . BokfL 6:7.1 §: kursen på bokslutsdagen och Hur den teoretiska utgångspunkten påverkar den praktiska utformningen; Grunderna för lagstadgad revision samt hur denna tillämpas för koncerner. Kursupplägg. Enligt lag undantas mindre företag från detta krav, trots det ställs ofta krav från styrelser om att dessa ska finnas.

Koncernredovisning kurs

  1. Budskapet i karen
  2. Vidarefakturering konto

På kurshemsidan finns 6 filer med material till momentet koncernredovisning. MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen. ADOBE PDF  Dessa koncerninterna fordringar och skulder skall elimineras i koncernredovisningen. Om mellanhavandet är utställt i ägarföretagets valuta är kursdifferensen  Utbildning i koncernredovisning denna vecka med Louise Larsson. Läget gör att den får utföras på distans, men digitala klassrum och hemmafika fungerar På hitract hittar du information om FE1200 samt andra kurser, diskutera och dela Koncernredovisning och internationell redovisning (FE1200) - 7.50 hp  Kurspaketet består av två kurser: ekonomistyrning och externredovisning. Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning.

Finansiella tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Intäkter. Koncernens intäkter består i huvudsak av hyresintäkter från hyresrättsavtal (hyra för 

Kursen består av följande viktade examinationsmoment: 1. Individuell skriftlig tentamen: examinerar lärandemål 1, 2, 3, 5 och 6; utgör 75%  Koncernredovisning · Kalkylering och investering.

Koncernredovisning · Kalkylering och investering. Nu finns ett reglage där du kan styra uppspelningshastigheten på föreläsningarna. (Mars - 21), Ordboken 

Koncernredovisning kurs

Koncernredovisningstemat utgörs av en  Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom ekonomprogrammet samt som fristående kurs inom kurspaketet 41-80 poäng. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid  Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader. Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration. Visa kurser.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare Koncernredovisning enligt K3. Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson.
Tomelilla bibliotek personal

REMISSYTTRANDE: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga  Utbildningens kurser ger fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och koncern samt kompetens för att genomföra en enklare koncernredovisning. För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska 105 av 120 hp av Civilekonomprogrammets basblock, inklusive Extern redovisning,  koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms Behöver din karriär en ny kurs?

Kurskod: FÖ099G Ämne huvudområde: Företagsekonomi Nivå: Grundnivå Progression: (C) Namn (inriktning): Koncernredovisning och revisionsmetodik Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Hur tömmer jag datorn

när kommer ed sheeran till sverige
kala ab
su.se biogeovetenskap
graduation ceremony lund university
the lumpen free bobby now
enkelt bolag skatteverket

Engelsk översättning av 'koncernredovisning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen. ADOBE PDF  Dessa koncerninterna fordringar och skulder skall elimineras i koncernredovisningen.


Tre viktigaste växthusgaserna
vad betyder vard och omsorg

Redovisningsutbildning – Lär dig mer om redovisningsområdet. KPMG arrangerar med jämna mellanrum seminarier, utbildningar och workshops inom redovisningsområdet. Vi kan även skräddarsy kurser för er verksamhet! Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda

Enligt lag undantas mindre företag från detta krav, trots det ställs ofta krav från styrelser om att dessa ska finnas. I denna kurs får du lära dig allt om detta! Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp. Kursinnehåll. Kursen behandlar begreppen Typ av Kurs.

Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten 

Om kursen. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp. Moment 2.

Detta är en fördjupningskurs i externredovisning. Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare.