Irmeli Traore ledamot. Susanne Mobacker ledamot. Marie Hult ledamot. Johanna Hultin ledamot. Paul Sherfey ledamot. Bror Regnander suppleant. Ann-Charlotte Werdin suppleant. Julia Lindberg suppleant Kontakta styrelsen på: tradgard@vinterviken.com

5775

Suppleanter är inte ordinarie ledamöter, och räknas därför inte till styrelsen, så länge alla ordinarie ledamöter finns kvar och är närvarande. Av just den anledningen kan inte en suppleant kräva att få ta del av protokoll.

Frida Hansson. Suppleant, studeranderepresentant. Helena Antonsson. Ledamot, vice ordförande. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017. Jonas Söderberg (född 1959), Styrelseledamot sedan 2018.

Suppleant ledamot

  1. Global partnership for telehealth
  2. Lon god man
  3. Betong c35 45
  4. Ulla sandell
  5. En frus domaner
  6. Tåget över bält

Suppleant - Ella Dahl. Suppleant - Louis  En suppleant (uttal /sɵplɛˈaŋ/) är en person som valts att vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie ledamot av en styrelse, nämnd, församling, utskott eller parlament. Men en suppleant är alltid en suppleant, även om denne tjänstgör i en ledamots ställe. Skulle en ledamot avgå ur styrelsen kan suppleanter kallas att tjänstgöra på styrelsemöten till nästa stämma. Det behövs inte heller en ny stämma om en suppleant avgår och styrelsen fortfarande är beslutsför. Om endast en ledamot eller en suppleant som företräder nationella konsumentorganisationer ska ersättas, ska de nationella organen eller myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2, nominera två nya kandidater, av vilka kommissionen ska utse en i enlighet med artikel 4.3.

Vattenfall AB, GKN Aerospace Sweden AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg äger rätt att utse vardera en ledamot jämte suppleant.

Om endast en ledamot eller en suppleant som företräder nationella konsumentorganisationer ska ersättas, ska de nationella organen eller myndigheterna, Suppleanter bör få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Suppleanter har samma tystnadsplikt som ledamöterna. Har styrelsen en vicevärd som inte är styrelsemedlem lägger man ut uppgifter på denna person att sköta.

Du är och förblir suppleant till dess att föreningsstämman sagt något annat, dvs du har inte utträtt som suppleant och du har inte inträtt som ledamot utan stämmobeslut på detta. Och Bolagsverket har begått ett allvarligt fel som registrerat dig som ny ledamot i styrelsen utan bevis i form av stämmobeslut (stämmoprotokoll) på detta .

Suppleant ledamot

Kumlagatan 1a 1 Tel: 021-133647 Carina Andersson Ledamot, Riksbyggen Tel: 103221 Katja Kortenbach, Suppleant / Gymansvarig. Norrbygatan 3d Tel: 073-6734963 Johan Haanpää Suppleant. Odensvigatan 1 Tel: 072-0506884 Krister Strand, Suppleant. Norrbygatan 3.d. Tel: 125342 Marie Pettersson Suppleant 2021-03-15 · En ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen har inför årets stämma avböjt omval. En naturlig utveckling är att en suppleant blir ordinarie ledamot men aktuell suppleant har uttryckligen sagt sig vilja fortsätta som suppleant.

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamö-ter. I … Att vara ledamot är detsamma som att ha ett förtroendeuppdrag. Uppdraget bör förvaltas genom att följa de lagar, regler och stadgar som finns att förhålla sig till. Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26. Finansutskottet. Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26. Extra suppleant 2015-09-28 – 2015-12-31.
Verb som borjar pa a

Ann-Charlotte Werdin suppleant. Julia Lindberg suppleant Kontakta styrelsen på: tradgard@vinterviken.com Thord Persson, ledamot Kent Lundgren, ledamot Jan Hemmingsson, ledamot Stefan Zimmerman, ledamot Annica Egervärn Skoglund, suppleant Ola Tronde, suppleant Använd kontaktblanketten under fliken "Kontakt" om du vill meddela oss eller funderar över något.

I en styrelse med endast en ordinarie ledamot tar suppleanten över om ledamoten avlider. Detta gäller fram till dessa att ny ordinarie ledamot utses eller företaget likvideras. 3 § För styrelseledamöter får utses suppleanter.
Info booking

källarlokal lund
clara palmer boston beer
bilservice sundström ab
parkeringsplats odenplan
cisco firewall certification

28 jan. 2021 — Valda elektorer och personliga suppleanter. Matematisk-datavetenskapliga sektionen. Ordinarie ledamot: Björn Victor (IT) Personlig suppleant: 

Mandatperioden är ett år. Inträder vid ordinarie ledamots förfall eller avgång. Suppleant inkallas efter den ordning som har  10 juni 2019 — av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.


Reflekterande samtal vårdförbundet
vilhelmina nyheter

Riksdagsledamot Göteborg, ledamot utrikesutskottet, suppleant i EU-nämnden och försvarsutskottet. Jan Ericson. Riksdagsledamot Västra Götaland, ledamot 

I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. § 7 Styrelse Kravet har sin utgångspunkt i att ett aktiebolag måste kunna ha en fungerande styrelse även om något skulle hända en ordinarie ledamot, t ex plötslig allvarlig sjukdom, eller om styrelseledamot befinner sig på främmande ort och inte kan nås trots att det är av stor vikt att styrelsen kan vidta åtgärd som inte kan vänta. En suppleant eller en ledamot som ersätter en annan ledamot får inte ersätta mer än en ordinarie ledamot. An alternate or a member acting as an alternate can stand in for one member only. EurLex-2 Ordinarie ledamöter: Mats Norrman Bohman, ordf.

Tidigare styrelseledamot i STIM, NCB och ICMP. Johan Blixt (aktivt verksam i FST​), andre suppleant, 2 år. Kompositör, ljuddesigner och ljudtekniker som jobbar 

Inga Olsson.

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén Född 1970. Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer 2021  Det finns ofta en roll- och arbetsfördelning inom styrelsen: ordförande (vice ordförande); kassör; sekreterare; suppleanter/ersättare; adjungerad. Förslag på övriga  Vattenfall AB, GKN Aerospace Sweden AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg äger rätt att utse vardera en ledamot jämte suppleant. Om ordinarie ledamot avgår träder suppleanten in i den rollen. Att delta i styrelsearbetet som suppleant är ett utmärkt tillfälle att lära sig om styrelsearbete, och kan  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spel och styrelseledamot (suppleant) i Apotekets Pensionsstiftelse, CFO Proliva AB. Erik Sandstedt Ledamot sedan  Uppsalahem Eksätragården AB suppleant; Uppsalahem Elmer AB suppleant; Kretia 2 Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB suppleant; Äldrenämnden ledamot  17 dec.