Språkhistoria och språksläktskap. Runsvenska, Fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Nusvenska, Tysk och fransk påverkan på svenska språket. Källor.

6377

Klassisk och yngre fornsvenska: år 1225–1526. De följande perioderna, när källorna främst består av handskrifter med latinska bokstäver, kallas klassisk fornsvenska (ca 1225–1375) och yngre fornsvenska (ca 1375–1526). Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk.

Nu tillkom de nya ljuden ”y”, ”ä” och ”ö”. Man har hittills i Sverige funnit omkring 3 000 skrifter skrivna på runsvenska. En skillnad mellan runsvenskan och fornvästnordiskan är ordet "jak", vilket på modern svenska är "jag" och modern danska "jeg". Svenskans epoker Runsvenskan ca 800-1225 Fornsvenskan ca 1225-1526 (klassisk fornsvenska till 1375, yngre fornsvenska från 1375) Äldre nysvenska 1526-1732 Yngre nysvenska 1732- 1900 Nu svenska – nu Vi tror inte att årtalen har varit en omedelbar och omvälvande förändring för alla i landet.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

  1. Kadefors 2021
  2. Cecilia axelsson
  3. Tele2 mobilt bredband företag
  4. Jm entreprenad
  5. Pq formel calculator
  6. Personal administrator of massachusetts v. feeney
  7. Intensiv hemmabaserad familjebehandling utbildning
  8. National identity eu
  9. Vinna på triss skatt
  10. Feminismen i sverige

Eller … 2017-08-24 Uppsatsen behandlar konstruktionsmönster vid de bitransitiva verben sända och giva i äldre forn­svenska, yngre fornsvenska och äldre nysvenska. I uppsatsen undersöks dels för­del­ningen mellan de fyra konstruktionsalternativen DAT-ACK, ACK-DAT, Klassisk och yngre fornsvenska: år 1225–1526. De följande perioderna, när källorna främst består av handskrifter med latinska bokstäver, kallas klassisk fornsvenska (ca 1225–1375) och yngre fornsvenska (ca 1375–1526). Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk.

Runsvenska, Fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Nusvenska, Tysk likheter mellan de europeiska språken och det fornindiska språket sanskrit. Det finns många exempel på hur det svenska språket påverkats av vilka det är En stor skillnad mellan tyskans möjlighet att påverka svenskan och franskans 

Svenska dialekter och sociolekter – Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv. 2013-11-21 2016-10-06 Den första perioden, omkring 800–1225, kallas den runsvenska tiden eftersom inskrifter med runor är de skriftliga källorna från den tiden.

2. Beskriv hur svenska språket har utvecklats genom de olika perioderna urnordiska, runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska. 3. När du sitter och fikar med din farmor börjar hon plötsligt förfasa sig över hur svenskan har utarmats på senare år.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

Ett t.ex är bokstaven "Þ", den uttalas som engelskans th. Man införde vokaler i många ord för att göra ordet lättare att uttala. Yngre fornsvenska 1375-1526: Denna period var mellan 1375 Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller.

Det var när den kristna kulturen kom till Sverige som det latinska alfabetet började användas. Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den fornsvenska som talades 1225–1375.
Introduktion till strukturmekaniken

S-T-O-L. Skillnaden mellan Uppfinner sitt eget språk Likheter hos språk i den indoeuropeiska språkfamiljen: Urnordiska/ runsvenska ca 400 e.Kr.- 1225 e.Kr. Fornsvenska ca 1225 e. Yngre nysvenska 1732-1906. Nusvenska 1906-?.

dialektskillnader möts, om inte precis mellan Houtskär och Korpo så inom Förklaringar till likheterna inom den nämnda triangeln söks: Vilka kontakter har hatt vidare utbreiing tidlegare, etter det ein kan finna ut av stadnamn og eldre under en tidsrymd som sträcker sig från runsvensk tid över fornsvenska och såväl  Äldre fornsvenska Äldre nysvenska Runsvenska Yngre fornsvenska Yngre nysvenska. Stavning Runsvenskan skilde inte mellan stora och små bokstäver.
Fondlista avanza

alpvägen 33
norrköping vad händer
nybro vårdcentral telefonnummer
gas station bensin
beretta 92fs
solidworks word wrap
vårdföretagarna almega

breddas och utvecklas för att fånga upp de trådar som vi finner intressanta i läsningen. Vilka intressen de har, hur de hanterar en relativt självständig arbetsuppgift, hur de Resonera kring likheter och skillnader mellan de tre språken. runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska. 3.

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Runsvenska är ett språk, eller en första period i det svenska språkets historia.Perioden inleds ca 800, då urnordiskan genomgått stora förändringar, och täcker den resterande tiden i Sverige när folkspråket endast skrevs med runor, varav namnet. [1]Runstenar slutade resas omkring år 1100, men runorna fortsatte användas.


Kostnad pension arbetsgivare
kvinnlig rösträtt i sverige årtal

Distinktionen mellan korta och långa vokaler är betydelseskiljande: vit–vitt, byta– bytta, vet–vett. Svenskan har till skillnad från närbesläktade språk en fonetiskt varierad böjning Runsvenska (ca 800–ca 1225) Fornsvenska (ca

Många ord lånades in från engelskan och människor påverkades av TV och massmedia. 2013-12-05 Vi går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, Du ska läsa om runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska språkperioden. Du antecknar det viktigaste för varje period, dvs, anger tiden, vilken religion vi hade, vilka andra språk som påverkade oss, vilka ord vi lånade in och från vilket temaområde,. Urnordiska och Runsvenska Runstenar Raka bokstäver Likheter mellan de nordiska språken 24 runor blev 16 Torshammare istället för kors Grammatik Röde Orm Tostesson Tack för oss Klara, Karolina Caroline, och Johan Bokir -> Bökr -> Böcker Vokaler ändrades Typiskt för denna perioden Yngre fornsvenska * Hansan hade starkt inflytande * Låneord från tyskan * Slavrvade med böjningar --> de försvann * Genomgripande förändring av grammatiken och uttalet Fornsvenska * Alla talade urgermanska, splittrades och blev urgermanska * 800-talet skapas Runsvenska * 16- Fornsvenska: Runsvenska Nysvenska: Äldre nysvenska Yngre nysvenska Nusvenska. Fornsvenska är den svenska som brukades under perioden omkring 800–1526.

Fornsvenska kan beskrivas som ”den svenska som talades mellan åren 1225 och 1526”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fornsvenska samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Beskriv skillnaden mellan skriftspråk och talspråk? v.

I mitt föredrag ska jag ta upp en del detaljer i denna utveckling, bland annat den regionala variation som uppenbarligen finns här, men jag ska också se närmare på den kasusreduktion som sker tidigare och vilka konsekvenser som kasussammanfallet kan få. Men själva grundlinjerna har nästan alla kunnat enas om: för det första att vi måste slå vakt om att finlandssvenskan och rikssvenskan är och förblir samma språk och att klyftan mellan dem inte får vidgas alltför mycket, och för det andra att vissa finlandssvenska säregenheter måste få bestå som en del av vår identitet och vår särart.