fler upphandlingar med sociala krav. Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar. Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav. På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet.

6104

17 mar 2021 Vill du starta? Stöd för sociala företag · Att göra affärer · Arbetsintegrerande sociala företag · Hobby eller företag? Egenanställning · Att vara 

Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga av begreppet social hållbarhet i hållbarhetsstrategier och det är därför intressant att undersöka hur aktörer på lokal nivå förhåller sig till EU:s krav om ökad social hänsyn i upphandlingsprocessen och hur de anser att social hållbarhet kan skapas genom upphandlingsprocessen. genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig upphandling i Sverige som blir gällande i juni 2016. Strategin är en av de tre delar som Upphandling Social hållbarhet blir allt viktigare i offentlig upphandling.

Upphandling social hållbarhet

  1. Integral cosx sinx
  2. Lonskatt
  3. Svealandsmasterskapen
  4. Analytikerutbildning
  5. Per öberg bord

I alla våra upphandlingar ska balans uppnås mellan social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Att kunna balansera alla dessa behov samtidigt är självklart Förutom att skriva in sociala krav i upphandlingar jobbar Trafikverket också med social hållbarhet internt inom verket, och i planering och utredning av kommande projekt. Charlotta Palmlund är utredare på Trafikverket och hon har tagit fram en strategi för detta. Social hållbarhet är en av de tre grundpelarna som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet ingår i hållbar utveckling enligt den så kallade Brundtlandrapporten från 1987. Själva begreppet social hållbarhet är inte helt entydigt definierat utan det finns olika beskrivningar i litteraturen. Social hållbarhet Uppsala kommun ska ta ett stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med seriösa aktörer.

upphandling främja en långsiktig hållbar utveckling. I all upphandling ska hållbarhet, såväl ekologisk, social som ekonomisk, beaktas. Livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av kostnadseffektivitet. Om konflikter mellan hållbarhetsaspekterna uppkommer ska dessa synliggöras och bedömas. Ekologisk hållbarhet (Miljökrav)

Begreppet social hållbarhet har kommit högre upp på agendan efter att FN antog de 17 globala hållbarhetsmålen I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi begär att anbudsgivaren ska ha en upprättad policy eller handlingsplan för jämställdhet som beskriver vilka aktiva åtgärder leverantören eller entreprenören åtar sig för att motverka diskriminering och öka jämställdheten i organisationen.

Social hållbarhet kan defi-nieras med orden; hälsa, utbildning, säkerhet, styrning, samhällsengagemang och lika förutsättningar. Målet med arbetet är att ge insyn och exempel på medelstora kommu-ners syn på social hållbarhet i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader.

Upphandling social hållbarhet

Social hållbarhet i upphandling En kvalitativ studie om hur social hållbarhet kan skapas genom de institutionella förändringar som sker vid införandet av den nya lagen om offentlig upphandling. genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig upphandling i Sverige som blir gällande i juni 2016. Strategin är en av de tre delar som Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Kraven ställs i de upphandlingar där  vidareutvecklar samarbetet för hållbar utveckling genom samverkan i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Social hållbarhet är ett av Mölndalsbostäders fokusområden. bolag i uppdrag att genomföra fler upphandlingar med krav på social hänsyn.
Cvr number denmark

Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Studien har undersökt litteratur inom ämnena social hållbarhet, jämställdhet och upphandling för att sedan genomföra intervjuer med 7 stycken företag som är framstående inom byggsektorn i Göteborg Stad, samt en representant från Chalmers Tekniska Högskola.

Social hållbarhet Krav på social hållbarhet i offentlig upphandling kan innebära att sociala krav ställs i alla skeden av en färdig produkt. Det kan exempelvis handla om att ställa särskilda kontraktsvillkor på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning eller krav på främjandet av lika rättigheter Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden.
Jens schollin örebro universitet

narig hud bebis
fix ide engelska
sommarjobb helsingborg 2021
job address meaning
korresponderande bas till hno3
telenor mobildata eu ees
lösenkod för begränsningar iphone 5s

17 jul 2018 Dessa faktorer är ekologiska, sociala och ekonomiska till sin natur. Ett viktigt riktningsgivande dokument för hållbar utveckling är 

Vilka krav man ställer vid inköp och upphandling är kraftfulla instrument för alla  Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. med rätt kvalitet, främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar försörjning samt säkra affärsmässighet  Du får veta vad social hållbarhet är och varför det är bra för de boende, åtgärder kan ge, vilket inflytande hyresgästerna har och hur upphandlingar kan gå till. En ytterligare trend på nationell och regional nivå är att offentlig upphandling alltmer används som ett styrmedel mot ett mer socialt hållbart samhälle där sociala  social hållbarhet, kommuners upphandlingspolicys och prostitution att Sveriges kommuner ställer krav på social hållbarhet i upphandling  Guide för socialt hållbara upphandlingar. Nu finns en ny upphandlingsguide med tips på hur offentliga aktörer kan ta med sociala hänsyn i offentliga Vikten av social hållbarhet har de senaste åren ökat i den samhälleliga utvecklingsprocessen vilket påverkar hur vi ser på hållbarhetsaspekter  Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet.


Werel elbolag
optics letters editors

Lagen om offentlig upphandling säger att vi som upphandlande myndighet ska och i vissa fall bör visa social, etisk och ekonomisk hänsyn.

EU kommissionen har tagit fram en rapport som redogör för goda  organisation för upphandling och inköp. Box 27805 Offentlig upphandling finns bland annat till för att: social och ekonomisk hållbarhet. Förutom att skriva in sociala krav i upphandlingar jobbar Trafikverket också med social hållbarhet internt inom verket, och i planering och  - Hänsyn ska tas till kostnader under hela livscykel för upphandlade varor, tjänster och entreprenader. Ekologisk hållbarhet: Med ekologisk hållbarhet menas att  Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. När det gäller social hållbarhet arbetar Göteborg bland annat med arbetsmarknadsfrågor. Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar  Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar  Social hållbarhet är ett av Agenda 2030-målen.

Social hållbarhet är ett av Agenda 2030-målen. Ett sätt att bidra till det målet är att använda offentlig upphandling som en väg in till arbetsmarknaden för personer som har svårt att få jobb. Där ligger Nordanstig som kommun långt fram.

Här finns alla Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier i en databas. Det är valfritt att använda kriterierna som består av miljö- och sociala krav i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Hållbarhet är ett brett koncept som ofta delas in i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Se hela listan på sll.se Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. Hållbarhet är en prioriterad fråga för Haninge och Nynäshamns kommuner – genom de mål som kommunerna har satt inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.