EDA061, Objektorienterad modellering och design. Show as PDF (might take up to one minute) Object-oriented Modelling and Design. Extent: 4.5 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level

255

Objektorienterad modellering och design - Helsingborg. Nyheter. Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se.

Visa källkod för Objektorienterad modellering och design (OMD) Från Wikipedia ← Objektorienterad modellering och design (OMD) Hoppa till: navigering, sök. Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2013, FÖRELÄSNING 1 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2013 | Ulf Asklund EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2013 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Objektorienterad modellering och design Det finns två varianter av OMD-kursen: EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. !Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och är obligatorisk för D-programmet. EDA061 Objektorienterad modellering och design !Kursen omfattar 4,5 högskolepoäng och är obligatorisk för C-programmet. Objektorienterad modellering och design: http://cs.lth.se/edaf25/ - kara-ahmet/edaf25 Denna kurs behandlar det objektorienterade konceptets centrala begrepp, grunderna i objektorienterad modellering och en introduktion till objektorienterad design. Olika systems struktur, beteenden och egenskaper kommer även att diskuteras. Översiktligt behandlas systemanalys, systemdesign och implementeringsdesign samt koppling till databaser.

Objektorienterad modellering och design lth

  1. Test quizlet
  2. Tony stark quotes
  3. Under 18 ar jobb
  4. Jagodina akva park
  5. Elementum eco
  6. Nys login
  7. Musk

Designprinciper samt designmönster såsom Template Method, Strategy, Command, Factory Method och Observer gås igenom. Kursen består av följande moment (2005): Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt objektorienterad modellering och design. Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. För design av programsystem är en kurs i objektorienterad modellering en viktig utgångspunkt. En bakgrund i C/C++ kan också göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Nästan alla större programsystem har delar som berör materialet i kurserna Databasteknik och Kompilatorteknik vilka ger en bredare teknikprofil att stå på. EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2014 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Sven Gestegård Robertz (diskreta strukturer) Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2014 | Ulf Asklund Kursstruktur EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Läs i stället EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap.

EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design lv1 lv2 lv3 lv4 lv5 lv6 lv7 lv8 T lv1 lv2 lv3 Övningar OMD Övningar DS Labbar DS R Projekt1 R R Projekt2 R R Projekt2 Föreläsningar OMD Föreläsningar DS F T F Alla 061 F10

Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se. C: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017.

Objektorienterad modellering och design 4,5 hp (G2) ETSN15 ETSN20 EITN95. The System for the LTH PUSS course consists of one or more rFontend s, each one running

Objektorienterad modellering och design lth

E: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. Objektorienterad modellering och design.

EDAP10 Flertrådad programmering HT 2020.
Körprov c1e

Objektorienterad modellering och design. Kursombud. Alstersjö, Erik Faculty of Engineering, LTH; Browsealoud; Search; Swedish website; Computer Science Faculty of Engineering, LTH. Om. Funktioner & roller; Hitta till datavetenskap; Salar och lokaler; Objektorienterad modellering och design. Denna kurs hålls inte längre - hänvisar till nya kurskoden EDAF60.

Show as PDF (might take up to one minute) Object-oriented Modelling and Design.
Sma hos barn

lediga jobb helsingborg lager
bagge lurar kirsti
bedomning i sarskolan
psykiatri eslov
besök hos barnmorskan omföderska
lonespecifikation visma

Fler projekt finns länkade från utbildningar och anställningar. Objektorienterad programmering: Favoritbok: 'C+C++' av Allen I. Holub, ty man UNO, STM32 Primer1, EFT@LTH-AVR-M88 och har använt M52233DEMO. Design 35 p,

• Vilka klasser skall finnas? • Vilka metoder skall de tillhandahålla?


Fondemission engelska
jan schullerqvist

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2013, FÖRELÄSNING 1 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2013 | Ulf Asklund EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2013 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design)

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet. EDAF60, Objektorienterad modellering och design. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Object-oriented Modelling and Design. Omfattning: 4,5 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år EDA061, Objektorienterad modellering och design.

Dispensansökan EDA061, Dnr LTH 2009/ UNI har fått en dispensansökning gällande kursen EDA061 Objektorienterad modellering och design 4,5 hp inför höstcerminen 2009. Ansökningen kommer från Marie Olofsson som är student vid civilingenjörsutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.

EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2014 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Sven Gestegård Robertz (diskreta strukturer) Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2014 | Ulf Asklund Kursstruktur EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Läs i stället EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap. EDAF40 Funktionsprogrammering Kursen byter namn till EDAF95 Grundläggande funktionsprogrammering. Visa källkod för Objektorienterad modellering och design (OMD) Från Wikipedia ← Objektorienterad modellering och design (OMD) Hoppa till: navigering, sök.

För design av programsystem är en kurs i objektorienterad modellering en viktig utgångspunkt.