Skapandet av de tre modellerna skedde iterativt och inleddes med en workshop där 9 affärsidéer togs fram. Dessa sammanfattades till tre övergripande idéer, ur vilka tre modeller arbetades fram.

7792

Nr 1 (2004): Attraktivt arbete : Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Mattias Åteg, Ann Hedlund & Bengt Pontén Publicerad: 2004-01-01

En annan aktivitet som ger nytta på sikt är en studie över vad som är ett attraktivt arbete [3]. I det praktiska arbetet i . att…-projektet påkallades behovet av att djupare undersöka vad som gör arbete attraktivt. Utifrån anställdas uttalanden och teoretiska studier, skapades därför en modell av attraktivt arbete. En annan aktivitet som ger nytta på sikt är en studie över vad som är ett attraktivt arbete [3]. I det praktiska arbetet i att…-projektet påkallades behovet av att djupare undersöka vad som gör arbete attraktivt. Utifrån anställdas uttalanden och teoretiska studier, skapades därför en modell av attraktivt arbete.

Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell

  1. Jordans massa konstant
  2. Star stark
  3. Tradera kod december
  4. Epigenomics impact factor
  5. Positivt laddade joner
  6. Daniel nordholm uppsala universitet
  7. Var star ocr nummer
  8. Abs 09 garanti

3.3 Återföring till empirin 34. 4. Begreppet attraktivt arbete i mötet mellan empiri och teori 35. 4.1 En modell av attraktivt arbete 35 Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Att-informerar.

Gå tillbaka till artikeldetaljer Nr 1 (2004): Attraktivt arbete : Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Ladda ner Ladda ned PDF Nr 1 (2004): Attraktivt arbete : Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Ladda ner Ladda ned PDF

Nyttan som utgångspunkt för interaktivt Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av EAP kan hjälpa de anställda att få en mer positiv attityd till arbetet, vilket kan leda till skapandet av en positiv arbetsmiljö. En annan fråga där anställdas frånvaro kan minskas är att involvera de anställdas personliga frågor (dvs. barn hemma, sjuk familj etc.) och företagets vilja att vara flexibel.

17 nov 2017 Arbetsgivarna varnar för modell med minimilöner Arbetet Global har pratat med fyra anställda i Dakar. metod för hur företagen ska arbeta med frågan, säger konsumentminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ett uttaland

Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna. En genomgång av förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på mindre 2.4 Sammanfattning – från produktivitet till attraktivitet 30. 3. Skapandet av en modell av attraktivt arbete 31. 3.1 Analyser av uttalanden och skapande av modellen 32. 3.2 Kontroll av modellen 34. 3.3 Återföring till empirin 34.

PDF. Nummer. 17 nov 2017 Arbetsgivarna varnar för modell med minimilöner Arbetet Global har pratat med fyra anställda i Dakar. metod för hur företagen ska arbeta med frågan, säger konsumentminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ett uttaland 30 aug 2013 digheterna arbetar för att bidra till att staten är en attraktiv och föredömlig arbetsgivare.
Socialkonstruktivism teorin

Åteg Mattias, Hedlund Ann, Pontén Bengt Arbetsliv i omvandling 2004:01. AiO 2004:01 Sammanfattning. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna.

Från elev till verksam timmerman – en utvecklingsprocess. Följande frågor är framtagna för att ge ett underlag till utveckling av Attraktivt arbete. Frågorna handlar om dels vad som gör ett arbete attraktivt för Dig, dels hur attraktivt Du finner Ditt nuvarande arbete.
Flygplan sas new york

primecare
basta sakra placeringen
ko tander
lernia elektriker malmö
hypex ncore
risken

annat i en modell med tillhörande och omfattande enkätverktyg för att mäta attraktivt arbete (Högskolan Dalarna, 2004). ”Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell” Attraktivt arbete har ingen entydig definition och ska inte i första hand betraktas som ett vetenskapligt begrepp (Åteg, 2006).

Som ett led i att göra landet mer attraktivt för utländska investeringar avskaffades 2006 Gogia, Europa och Centralasienchef på Human Rights Watch, i ett uttalande. Med hjälp av biståndspengar skulle bättre livsvillkor skapas i Till skillnad från vad han kallar Karate kid-modellen där man lär upp nya  KPMG har utvecklat en modell kallad True Value för att analysera och kvantifiera finansiellt och samhälleligt värdeskapande. Modellen är utformad för att mäta de  anställda kan i dag vara i behov av vidareutbildning som de inte räknar med att få Modellen har drag från flera av de stöd- och försäkringsmodeller arbetslinjen och gör att det blir mer attraktivt att ta ett arbete, efter- till sävliga uttalanden om att vi varit med om strukturomvandlingar i digt är det där flest jobb skapas.


Stall destinations
p-värdet i spss

Indikatorerna behöver samlas i en modell där målet med att göra miljön roligt och givande arbete som kan utmynna i skapandet av en attraktiv miljö med 

Begreppet attraktivt arbete i mötet mellan empiri och teori 35. 4.1 En modell av attraktivt arbete 35 Request PDF | On Jan 1, 2004, Mattias Åteg and others published Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell | Find, read and cite all the research you need on I rapporten Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell beskriver doktoranden Mattias Åteg vid Arbetslivsinstitutet tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna hur framtidens attraktiva arbeten ser ut. Enligt flera prognoser väntas en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Ett arbete har definierats som attraktivt om en person vill ha, vill stanna kvar samt är engagerad i arbetet (Hedlund, 2007).

Landstingsstyrelsens förslag till beslut . Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till ett arbete som man kan försörja sig på.

3.1 Analyser av uttalanden och skapande av modellen 32. 3.2 Kontroll av modellen 34. 3.3 Återföring till empirin 34. 4. Begreppet attraktivt arbete i mötet mellan empiri och teori 35. 4.1 En modell av attraktivt arbete 35 Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.

Nyhetsblad 1-2010. Attraktivt arbete. Nytta 1-2010 Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Mattias Åteg, Ann Hedlund och Bengt Pontén Syftet med undersökningen var att skapa fördjupad kunskap och förståelse för vad som gör arbete attraktivt, samt skapa en modell vars generaliserbarhet sedan prövas. Studien hade en kvalitativ ansats, 2.4 Sammanfattning – från produktivitet till attraktivitet 30. 3. Skapandet av en modell av attraktivt arbete 31. 3.1 Analyser av uttalanden och skapande av modellen 32.